رزومه

تحصیلات

دانشگاه پیام نور
1397 — اکنون

دانشجو کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر .

این بخش پس از فارغ التحصیل شدن پر خواهد شد 😄

تجربه کاری

کارشناس سرور
1397 — اکنون

شرکت ارتباطات نت میهن

Language ( English )

Reading 90%
Reading
Writing 80%
Writing
Listening 70%
Listening

مهارت های طراحی وب ( Front-End )

HTML 5 100%
HTML 5
CSS3 100%
CSS3
JavaScript 100%
JavaScript
ES 5 80%
ES 5
JQuery 80%
JQuery
React 60%
React

مهارت عمومی

Network plus 100%
Network plus
ICDL 100%
ICDL
LPIC 100%
LPIC

مهارت های کدنویسی ( PHP )

PHP OOP 100%
PHP OOP
PHP MVC 100%
PHP MVC
GParrot (Framework) 100%
GParrot (Framework)
Twig (Template Engine) 90%
Twig (Template Engine)
Smarty (Template Engine) 80%
Smarty (Template Engine)
Laravel (Framework) 65%
Laravel (Framework)
CodeIgniter (Framework) 55%
CodeIgniter (Framework)